LONEGERING MED HUND

En helt ny sport för alla rörelseglada hundar!
Longering av hund innebär att vi lär hunden att röra sig i en cirkel runt oss och ur rörelse utföra olika moment, samt skifta i gångarterna. I och med att hunden jobbar på avstånd tränar vi samarbete och lydnad på distans, vilket förbättrar vardagslydnad och även kan användas som grund för en del tävlingsmoment. Vi jobbar med motivation och glädje och utvecklar hundens förmåga att läsa vårt kroppsspråk samt lyssna på olika kommandon. Vi kan använda longeringen för aktivering och motionering, vilket brukar vara väldigt uppskattat av hundar som har mycket spring i benen. Även i rehabiliteringen av skador kan longeringen vara av stor nytta, där hunden kanske ska röra sig i ett visst kontrollerat mönster, i en speciell gångart eller utföra specifika rörelser. Longeringen kan även användas i träningen av problembeteenden, då rörelse reducerar stress och vi i förlängningen gradvis kan utsätta hunden för de stimuli som den störs av samtidigt som den genom rörelse reducerar sin stress och genom distansen till både sin förare och det störande stimuli inte behöver känna sig pressad, samtidigt som den ändå befinner sig under lydnad.
Grunderna för longeringen är lätta att träna in och sporten går att utveckla in i det oändliga
Inga förkunskaper krävs.

Kursupplägg:
1 X 2 timmar
6 deltagare med hund

Vi har inga inbokade datum för denna kurs just nu.

 

Varmt välkommen på kurs hos oss på Norra Stockholms Hundcenter!