RALLYLYDNAD STEG 1 FORTSÄTTNING

Kursen där vi jobbar vidare med kombinationer och banor i nybörjarklass.

Olika teman vid varje tillfälle som tex
– Följsamhet med störning
– Bakdelskontrollen
– Tempon
– Uthållighet och stadga
– Tävling, göra precis som på en tävlingsdag med anmälan, banskiss , banvandring osv.

Kursupplägg:
3 x 2 timmar

Datum: 9/9, 23/9, 7/10
Tid:
17:00-19:00
Pris:
1650 kr
Instruktör:
Annika Malmros Borell

Varmt välkommen på kurs hos oss på Norra Stockholms Hundcenter!