HOOPERS FORTSÄTTNING

För dig med förkunskaper motsvarande Grund 1 och/eller 2. Den här kursen är för dig som kommit en bit på väg i Hoopers och som vill träna på hela eller delar av banor på startklass- och klass 1-nivå. Kanske har du tävlingsambitioner, kanske älskar du bara Hoopers och vill fortsätta och utöka ert samarbete.

Kursupplägg:
5 x 1,5 h
6 deltagare med hund
Här får du banträna och dirigera din hund från ett Dirigeringsområde (DO) eller en Utmaningslinje (UL) genom hela eller delar av en bana motsvarande startklass eller klass 1. Vi hjälps åt, diskuterar och provar olika handlingsalternativ. Det är fokus på vad som nu bör kunnas och de detaljer/grundkunskaper det bygger på. Syftet är att på individuell nivå se vilka områden som behöver utvecklas och få idéer och verktyg för det.

Delar av kursens innehåll:
• Distanshandling
• Verbala kommandon
• Bandesign
• Tävling: regler, bedömning

HOOPERS FORTSÄTTNING (LÖRDAGAR 12:45)

Datum: 26/10, 9/11, 23/11, 7/12, 21/12
Tid: 12:15-13:45
Pris: 2775 kr
Instruktör: Kristina Haponen

Varmt välkommen på kurs hos oss på Norra Stockholms Hundcenter!