JAKTAPPORTERING 3

För retriever, spaniel och stående fågelhundar.

Moment som ingår:
Fotgående, Inkallning, Apportering, Stoppsignal, Grund inlärning av tecken för dirigering

I steg tre bygger vi vidare på momenten från steg 1 och 2 och övergår mer och mer till att
arbeta i grupp och med lös hund. Du får också prova på att apportera dummies av olika
storlek, tyngd och form.

För att få ut mest av den hör kursen bör din hund kunna hämta och lämna föremål till dig
samt kunna arbeta tillsammans med dig trots störning av andra hundar i aktivitet

Kursupplägg:
5 x 1,5 timmar
6 deltagare

JAKTAPPORTERING 3 (TORSDAGAR 19:15)

Datum: 19/10, 2/11, 16/11, 30/11, 14/12
Tid: 19:15-20:45
Pris: 
2625 kr 
Instruktör: 
Mari Andersson

Varmt välkommen på kurs hos oss på Norra Stockholms Hundcenter!