RALLYLYDNAD STEG 1 FORTSÄTTNING NORRTÄLJE

Kursen där vi jobbar vidare med kombinationer och banor i nybörjarklass.

Olika teman vid varje tillfälle som tex
– Följsamhet med störning
– Bakdelskontrollen
– Tempon
– Uthållighet och stadga
– Tävling, göra precis som på en tävlingsdag med anmälan, banskiss , banvandring osv.

Kursupplägg:
5 x 1,5 timmar
4 deltagare

RALLYLYDNAD STEG 1 FORTSÄTTNING NORRTÄLJE

Datum: 20/8, 3/9, 17/9, 1/10, 15/10
Tid: 19:15-20:45
Pris: 2499 kr
Instruktör: Sofie Duwin

Varmt välkommen på kurs med oss på Norra Stockholms Hundcenter!