RALLYLYDNAD STEG 1 FORTSÄTTNING

Kursen där vi jobbar vidare med kombinationer och banor i nybörjarklass.

Olika teman vid varje tillfälle som tex
– Följsamhet med störning
– Bakdelskontrollen
– Tempon
– Uthållighet och stadga
– Tävling, göra precis som på en tävlingsdag med anmälan, banskiss , banvandring osv.

Kursupplägg:
5 x 1,5 timmar
6 deltagare

RALLYLYDNAD STEG 1 FORTSÄTTNING (ONSDAGAR 17:30)

Datum: 24/4, 15/5, 29/5, 12/6, 19/6
Tid: 17:30-19:00
Pris: 2625 kr
Instruktör: Sofie Duwin

RALLYLYDNAD STEG 1 FORTSÄTTNING (ONSDAGAR 19:15)

Datum: 21/8, 4/9, 18/9, 2/10, 16/10
Tid: 19:15-20:45
Pris: 2625 kr
Instruktör: Annika Malmros Borell

RALLYLYDNAD STEG 1 FORTSÄTTNING (FREDAGAR 19:15)

Datum: 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11
Tid: 19:15-20:45
Pris: 2625 kr
Instruktör: Annika Malmros Borell

RALLYLYDNAD STEG 1 FORTSÄTTNING (ONSDAGAR 19:15)

Datum: 23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12
Tid: 19:15-20:45
Pris: 2625 kr
Instruktör: Annika Malmros Borell

Varmt välkommen på kurs hos oss på Norra Stockholms Hundcenter!