NOSE WORK INSTRUKTÖRSUTBILDNING

Är du intresserad av en kommande utbildning?
Kontakta oss via info@norrastockholmshundcenter.se

Plats: Norra Stockholms Hundcenter
Start:
Vi har ingen planerad start för tillfället

Nose Work är den nya roliga och spännande hundsport som blev officiell i Sverige 1 jan 2017. Det är stor efterfrågan på̊ utbildade Nose Work instruktörer.

Genom att låta hunden få använda sitt fantastiska luktsinne så skapar vi en rolig aktivering som ger hunden mental stimulans, bygger hundens självförtroende samt skapa ett fint samarbete mellan hund och förare.

Nose Work är en fantastisk aktivering för alla hundar samt en rolig sport som passa de flesta hundar och ägare. I sporten Nose Work tävlar man i fem olika grenar och det finna i dag tre olika klasser i Sverige. De fyra olika sökmomenten är behållarsök, inomhussök, utomhussök & fordonssök.

Måldofterna i SNWKs tävlingsregler är hydrolat av Eukalyptus, Lagerblad och Lavendel.

All inlärning i Nose Work sker genom att låta hunden få använda sin naturliga jaktlust, vi förstärker önskvärda beteenden hos hunden.

Utbildningsmål:

Deltagaren ska efter avslutad utbildning ha goda kunskaper i:

 • Nose Work, både som aktivering och tävling
 • Både teoretiskt och praktiskt att genomföra och hallå egna kurser i Nose Work
 • SNWKs regelverk.
 • Sökhundens arbetssät
 • Olika inlärningsmetoder samt val av belöning
 • Kursplanering och stegringsplan gällande Nose Work
 • Att hantera stressade/rädda/aggressiva hundar i Nose Work
 • Kunna genomföra och bedöma doftprov

Innehåll och omfattning

Utbildningen omfattar cirka 70 studietimmar på utbildningsplatsen, fördelat på 11 tillfällen inkluderat 1 examensdag med både skriftligt och praktiskt prov.

Det tillkommer teoretiska hemmastudier och projekthundar som ska tränas i mellan de olika tillfällena.

Utbildningen syftar till att utveckla deltagarnas pedagogiska roll som instruktör samt utbyta erfarenhet och kunskap med varandra. I utbildningen ingår både praktiskt arbete med egen och andras hundar, föreläsningar, gruppdiskussioner och redovisningar. Utbildningen ställer högt deltagaransvar, där varje deltagare förbereder sig inför varje kurstillfälle.

Ämnen som ingår i utbildningen

 • Nose Work grunderna
 • Sökhundens egenskaper
 • Inlärning av doft (etikettsättande) olika metoder
 • Hundens luktsinne
 • Motivation
 • Belöningar
 • Beteendelära
 • Mentalkunskap (aggressivitet, rädsla och stress)
 • Miljöutmaning
 • Sökövningar/teknik/stegringsplaner
 • Markering
 • Problemlösning
 • Hantering, förvaring och preparering av doftämnet.
 • Lära ut/instruera
 • Kursplanering
 • SNWKs regelverk
 • Doftprov, hur man arrangerar och bedömer ett doftprov

Hemarbeten

 • Träna egen hund

Instruera och träna projekt ekipage:

 • Minst två kurser med nybörjarekipage – 8 timmar.
 • Minst två hundar med ”problembeteende” – 6 timmar.

Förkunskaper

Deltagaren måste ha goda kunskaper i hundträning, hundinstruktör eller likvärdig kunskap. Deltagit på minst en nybörjarkurs i Nose Work eller tävlat med egen hund samt vara en god förebild för andra hundägare.

För diplomerad godkänd:

 • 100% närvaro under utbildningen
 • Gott pedagogiskt förhållnings sätt
 • Uppnått samtliga utbildningsmål
 • Godkänd i samtliga uppgifter

För SNWK Certifiering:

 • SNWK medlemskap
 • Minst 85% rätt på̊ det skriftliga och 100% på det praktiska provet.

Vid godkänt blir du certifierad SNWK Nose Work instruktör samt SNWK doftprovsdomare.

Är du intresserad av en kommande utbildning? Kontakta oss via info@norrastockholmshundcenter.se

Varmt välkommen på utbildning hos oss på Norra Stockholms Hundcenter!