SPECIALSÖKUTBILDNING

Plats: Norra Stockholms Hundcenter

Start: 17 Januari 2020

Specialsök betyder egentligen bara att en hund söker efter någonting specifikt. Det kan vara alltifrån  pyroteknik, narkotika, vägglöss till kantareller och vilt för eftersök. Genom att låta hunden få använda sitt fantastiska luktsinne så skapar vi en rolig aktivering som ger hunden mental stimulans, bygger hundens självförtroende samt skapa ett fint samarbete mellan hund och förare.

Utbildningen syftar till att utveckla deltagarnas förståelse för specialsöket samt utbyta erfarenhet och kunskap med varandra. I utbildningen ingår både praktiskt arbete med egen och andras hundar, föreläsningar, gruppdiskussioner och redovisningar. Utbildningen ställer högt deltagaransvar, där varje deltagare förbereder sig inför varje kurstillfälle.

Utbildningsmål:

 • Deltagaren ska efter avslutad utbildning ha goda kunskaper i:
 • Specialsökets grund och användningsområden
 • Sökhundens arbetssätt
 • Olika inlärningsmetoder samt val av belöning 
 • Detektion (att hitta en doftkälla) 
 • Diskriminering (välja något av flera dofter) 
 • Optimering (att träna hunden hitta så lite doft som det bara går) 
 • Kvantifiering (hunden ska inte bara markera på en doft, utan en viss mängd av doft)ID hunden ska söka efter en specifik person.
 • Markeringar samt avancerad inlärning i laboratoriemiljö
 • Kursplanering och stegringsplan för specialsöksekipage.  
 • ID hunden ska söka efter en specifik person.
 • Både teoretiskt och praktiskt hur man genomför och håller egna kurser i Specialsök

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs för varken hund eller förare att deltaga i utbildningen, dock bör man ha SBKs allmänlydnadsinstruktörsutbildningen eller motsvarande för att eventuellt kunna bli instruktör i specialsöket.

Efter avslutad utbildning:
Du som vill arbeta vidare med specialsöket kan efter utbildningen söka arbete tillsammans med din hund inom den inriktning ni tränat på. Vi kommer initialt träna på thé, för att sedan gå vidare på valfri doft/ämne.

Tillägg vid legitimation:
Efter avslutad utbildning finns möjlighet att genomgå examination för att bli Specialsöksintruktör. Detta sker genom att eleven håller en grundkurs i specialsök under övervakning av färdig instruktör. Därefter kan man bli godkänd som specialsöksinstruktör och få sin legitimation. 

Hemarbeten
Träna egen hund

Instruera och träna projekt ekipage:
Minst två kurser med nybörjarekipage – 8 timmar.

Huvudlärare

Robert Fagerberg – Grundare av Nordiska Hund. Flerårig erfarenhet av att både träna andra samt utöva specialsök med egna hundar. 
Läs mer www.nordiskahund.se

Block 1)
17/1 14:00-18:00
18/1 9:00-17:00
19/1 9:00-16:00

Block 2)
28/3 9:00-17:00
29/3 9:00-16:00

Block 3)
13/6 10:00-17:00
14/6 9:00-16:00

Block 4) 
29/8 10:00-17:00
30/8 9:00-16:00

Block 5) 
7/11 10:00-17:00
8/11 9:00-16:00 (Examination)

Mellan blocken sker egen träning med elevhund samt teori kring regelverket.

Totalt ca 65h
Instruktör: Robert Fagerberg
Pris: 24 000 kr (möjlighet till delbetalning finns)
Plats: Inom- och utomhus på Ritarslingan 2, Arninge/Täby

Till Anmälan

Är du intresserad av en kommande utbildning? Kontakta oss!

Varmt välkommen på kurs hos oss!