HOOPERS GRUND STEG 1

Hoopers är en ung hundsport som kommer från USA och som än så länge är en inofficiell gren i Sverige. Det liknar agility men är mer fysiskt skonsam för både förare och hund då det varken finns skarpa svängar eller hopp i banan. Det går ut på att du som förare från ett förutbestämt område dirigerar hunden genom en bana. Du och din hund kommer att få lära er de hinder som ingår och de grundfärdigheter som krävs. Steg för steg tränas ert samarbete upp och de moment ni lärt in kedjas vartefter ihop till kortare banor. Svenska Hoopersklubben har utarbetat regelverket och arbetar för att få in sporten under SKK
och därmed göra sporten officiell.

Till kursstarten behöver du ta med en typ av target som kan bli en bra vägvisare för hunden, typ mindre badrums- eller tunn entrématta.

Delar av kursens innehåll:

  • Uppvarvning/nedvarvning/vila
  • Stadga
  • Belöningsutveckling – extern belöning
  • Handling
  • Hinderinlärning
  • Regler

Kursupplägg:
5 x 1,5 h
6 deltagare med hund
Vi arbetar parvis med en hund i taget och går i tur och ordning vidare till nästa av de tre stationer som finns uppbyggda och åtskilda från varandra. Teori och praktik varvas. Vi avslutar med att bygga ihop övningarna till en eller ett par minibanor.

HOOPERS GRUND STEG 1 (LÖRDAGAR 10:30)

Datum: 26/10, 9/11, 23/11, 7/12, 21/12
Tid: 10:30-12:00
Pris: 2775 kr
Instruktör: Kristina Haponen

Varmt välkommen på kurs hos oss på Norra Stockholms Hundcenter!