SPECIALSÖKUTBILDNING

För specialsöksutbildning hänvisar vi till Robert Fagerberg på Nordiska Hund.

Robert Fagerberg – Grundare av Nordiska Hund. Flerårig erfarenhet av att både träna andra samt utöva specialsök med egna hundar. 
Läs mer på: nordiskahund.se