RALLYLYDNAD STEG 1 FORTSÄTTNING

Kursen där vi jobbar vidare med kombinationer och banor i nybörjarklass.

Olika teman vid varje tillfälle som tex
– Följsamhet med störning
– Bakdelskontrollen
– Tempon
– Uthållighet och stadga
– Tävling, göra precis som på en tävlingsdag med anmälan, banskiss , banvandring osv.

Kursupplägg:
5 x 1,5 timmar
6 deltagare

RALLYLYDNAD STEG 1 FORTSÄTTNING (ONSDAGAR 17:30)

Datum: 25/10, 8/11, 22/11, 6/12, 20/12
Tid: 17:30-19:00
Pris: 2625 kr
Instruktör: Annika Malmros Borell

RALLYLYDNAD STEG 1 FORTSÄTTNING (ONSDAGAR 19:15)

Datum: 10/1, 24/1, 7/2, 21/2, 6/3
Tid: 19:15-20:45
Pris: 2625 kr
Instruktör: Annika Malmros Borell

RALLYLYDNAD STEG 1 FORTSÄTTNING (FREDAGAR 17:30)

Datum: 22/3, 5/4, 19/4, 3/5, 17/3
Tid: 17:30-19:00
Pris: 2625 kr
Instruktör: Annika Malmros Borell

RALLYLYDNAD STEG 1 FORTSÄTTNING (ONSDAGAR 17:30)

Datum: 27/3, 10/4, 24/4, 15/5, 29/5
Tid: 17:30-19:00
Pris: 2625 kr
Instruktör: Annika Malmros Borell

RALLYLYDNAD STEG 1 FORTSÄTTNING (MÅNDAGAR 13:15)

Datum: 15/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6
Tid: 13:15-14:45
Pris: 2625 kr
Instruktör: Sofie Duwin

Varmt välkommen på kurs hos oss på Norra Stockholms Hundcenter!